A felelősség tudatában

Beszélgetés David Schwartz-cal

David Schwartz 2007-ben végezte el a bukaresti Színművészeti Egyetem rendezőszakát, majd 2009-ben ugyanitt a kortárs színházi rendezés mesterképzési szakát. Évfolyamtársaival együtt megalapította a tangaProject elnevezésű független színházi platformot, amelynek tagjai 2006 óta változó összetételben dolgoznak együtt. Munkáikban hangsúlyosan foglalkoznak társadalmi és politikai kérdésekkel, gyakran az érintett közösségeket is bevonva az alkotómunkába. A rendezővel Nánay Fanni beszélgetett.
Nánay Fanni


– Akárcsak a Kortárs Drámafesztivál keretében a MU Színházban látott Felelősségem tudatában kijelentem c. rendezésednek, a korábbi előadásaidnak, projektjeidnek is rendkívül fontos vonását alkotta a társadalmi érzékenység, a közösségbe ágyazottság, illetve a személyes narratívák alkotása. Hogyan helyeznéd el a jelen előadást a többi munkád között?
– Az előadás természetes folytatása mindannak, amivel korábban foglalkoztam, ugyanazokról a témákról szól, amikről korábban is igyekeztem beszélni: diszkriminációról, nehéz társadalmi és anyagi körülmények között élő emberekről. Ugyanakkor a „nagy témák” megközelítése ebben az esetben teljes más, hiszen nem egy művész áll szemben egy adott közösséggel, nem is egy adott közösség próbálja meg egy művész segítségével bemutatni önmagát, hanem itt több művész közös munkájáról van szó, s az egyik művész történetesen egy adott közösség tagja. Ugyancsak rendkívül fontos volt számunkra, hogy egy roma művész meséli el a saját történetét, hiszen a román művészet történetében, de talán hasonlóképpen a magyarban is, számos olyan mű született, amelyekben nem romák beszélnek romákról, ám azok rendszerint egyfelől romantizált képet festenek róluk, másfelől kizárólag külső tulajdonságok mentén közelítik meg a cigányságot: pl. arról beszélnek, hogy a romák fura ruhában járnak és hangosak, de soha nem érintik a valódi problémáikat. Jelen esetben viszont egy roma áll velünk szemben, aki jobban tudja, mint bármelyik nem roma, hogy a cigányságnak milyen gondokkal kell megküzdenie a román társadalmon belül. Alina nem akarja idealizálja a roma társadalmat, ugyanakkor nem is vádol vagy hibáztat senkit.
11. 12. 20. | Nyomtatás |