Egy színházíró kérdései

Kárpáti Péter színházi munkái

Végigtekintve a listán, amely Kárpáti Péter színházi munkáit sorolja fel 2008-tól kezdve, azt látjuk, hogy sokféle funkció jelöli a színlapokon, ahogy Kárpáti részben állandó, részben változó színészekkel, alkotótársakkal előadásokat készít: a korábbi íróból (és dramaturgból) az utóbbi időben elsősorban színházíró lett. Mit keres a színházban, milyen utakat járt be a színházíró?

Szűcs Mónika

 

(A személyesség keresése) „A Szörprájzpartinál az okozott számomra élményt, amikor a munkám feloldódott a közös munkában. Amikor a nézők improvizációnak hitték, amit láttak, és amikor a színészek saját személyes ügyükké tették, amit felkínáltam nekik játékra. Ebben akartam tovább menni. Semmiféle értelemben nem tekinthető rendezői munkának, amit csinálok. Ez egy dramaturgiai, írói munka, olyan színház-írás, amikor a színészek tulajdonképpen helyettem hozzák létre a történetet."1 A Szörprájzparti beavatatlan nézők számára improvizációnak ható előadása, majd a közönség előtt zajló, estéről estére szabadon alakuló, tényleges improvizációkat jelentő Vándoristenek sorozat után Kárpáti Péter harmadikként egy saját korábbi művét, a Nick Cartert állított színre. A különös ebben az, hogy a színlap ezt az előadást is a színészekkel közös alkotásnak nevezi.

Vajon mitől tűnhetett úgy a színészek (Bánki Gergely, Kovács Krisztián, Láng Annamária) számára, hogy minden ízében közös munka a Nick Carter? Talán azért, mert ez a szabadon kanyargó történet – amelyben csak az alapszituáció (Nick Carter és Doktor Quartz küzdelme) állandó, a szereplők közti helyzetek, státuszok folyton változnak, átalakulnak – elegendő teret engedett a színészeknek, hogy személyes ügyükké lehessen a darab kínálta sokféle játék és emberi játszma. S talán mert rendezőként Kárpáti nem egy rendezői világkép megfogalmazását tekinti elsődlegesnek, hanem egy olyan alkotói helyzet megteremtését, ahol mindenki megélheti a saját alkotói szabadságát és a személyes felelősséget az előadás minden pillanatáért.

(Létezési forma) Mi vonzza Kárpáti köré a legkülönbözőbb hátterű színészeket, miért lesz kivételes élmény a vele való munka sokak számára? Mi adja a Titkos Társulat lelkét? Talán éppen azt érzik-tudják régi alkotótársak és fiatal színészek, hogy itt olyan intenzitással lehetnek részei a színháznak, amely máshol alig megélhető. Hogy a színházcsinálás itt nem szakma (persze az is), nem valami elvont művészet, hanem egy sajátos közösségi létezési forma. Ahol maga az előadás csak egy kitüntetett pillanat az áramló időben, amelyben éppúgy ott vannak a hétköznapi tevékenységek (hiszen mindent maguk csinálnak), mint a lélekcibáló próbahelyzetek.

 

A teljes cikk jelenleg csak nyomtatott formában olvasható az Ellenfény 2016/6. számában.

Az Ellenfény aktuális száma kapható a kiemelt hírlapárusító helyeken. Az árushelyek listája itt olvasható.
Az aktuális és korábbi számok megvásárolhatók az Írók boltjában.

Az Ellenfény aktuális és korábbi számai megrendelhetők a kiadótól: ellenfeny@t-online.hu
Árak (melyek tartalmazzák a postaköltséget is):
Az aktuális szám és az egy éven belül megjelent számok: 495 Ft
A korábbi évfolyamok számai: 395 Ft

 

17. 08. 2. | Nyomtatás |