Suhan-fordul, siklik-pörög...

Bábel - Kortárs Felnőttbáb Kavalkád

Hű, de sokan vagytok - nézett végig nem titkolt örömmel Kuthy Ágnes, a Bábel egyik válogatója és szervezője a Sirály galériáján összegyűlteken. A nézők száma, a várakozó kíváncsiság a fesztivál nyitónapján erősen cáfolni látszott azt a bábos körökben általános tapasztalatot, hogy a bábszínház nálunk csupán a gyerekközönségre számíthat.
Szűcs Mónika | 09. 03. 20.

A csütörtöki első bábjátékos, Sarkadi Bence produkciója - mint minden jó utcaszínház - bármilyen korosztály figyelmére számot tarthat. Ugyanúgy, mint a burleszk, a cirkusz, a zene, a show-tánc vagy épp a műkorcsolya - vagyis mindaz a szórakoztató műfaj, amit a Figura Ex Machina egy-egy bravúros etűdben megidéz. Lenyűgözőek Sarkadi Bence maga készítette marionettjei, sok-sok zsinórral mozgatott, kb. 30-40 centis alakjai. Légiesen könnyedén suhan-fordul a trapézon a légtornász (itt megnézhető felvételről), siklik-pörög a műkorcsolyázólány (a negyedik perctől látható). Kacagtatóan mulatságos a pohos arab táncos, akinek minden porcikája ritmusra mozdul ( itt látható 5.15-től). Igazi bábkuriózum az önmagán játszó csellóember, aki hiába próbál muzsikálni, a technika mindig közbeszól, a lemez elakad, a csellóember pedig zokogva borul mozgatója lábához Az pedig, mint jó szülő, megtörölgeti a zokogó báb orrát, majd segítségével a csellóemberke végre eljátszhatja az áhított muzsikát. (Megnézhető itt 2.40-től.) Más viszonyt mutat bábos és báb közt a részeges bábtáncoltató jelenete: a fekete mellényes, szalmakalapos bábos egy nagy fehér zsákot hoz elő, amiből kihámoz egy fekete mellényes, szalmakalapos bábut, fehér zsákkal a kezében, amiből egy kalapos bábu bújik elő...

 

 

SarkadiBence

Sarkadi Bence

 

Ezek az önmagukban kompakt etűdök egy némafilmet idéző burleszk-sorozatba ékelődnek Sarkadi Bence előadásában. Ez a folytatásos jelenetsor egy kisebb színpadon zajlik: egy tenyérnyi, fehér, arc nélküli, csetlő-botló marionettfigura küzdi át magát a világtörténelmen, magával cipelve, húzva, görgetve egy hatalmas piros dobozt, amibe akkor botlott, amikor lebucskázott a fáról. Az idő múlása a szállítóeszközök változásából érzékelhető: a farönköt a mamut váltja fel, majd gőzmozdonyon, automobilon és fedeles szárnyú repülőn viszi a csomagot, míg végül egy nagyvárosba ér emberünk. A megátalkodott doboz egy felhőkarcoló tetején köt ki, a küzdésbe belefáradt figura (Ádám? Akárki?) pedig csüggedten ül a tornyok tövébe - mögötte feketéllik az üres bőrkesztyű, amiből a bábjátékos immár kihúzta a kezét.

Ismerős ez a kép, a létbe vetett magányos lény képe. A Sirályba érkezőket ez a kép fogadta: Grosschmied Erik kortalan bábja, a színpad szélére ültetett Mann - mintegy a fesztivál emblémájaként.

Az est második előadása (Emlősök nyelvtana - két fiatal, Franciaországban tanult bábos munkája) hangulatában nem járt messze ettől a képtől. A Sirály pincéjében zajló produkció központi figurája egy megejtő szépségű, leheletfinoman mozgatott fej, ami eredetileg egy festő modellbabája volt, még a múlt század elejéről. Ez a majd' száz éves lény ihlette a darabot, annak álomszerű képeit.

 

 

emlosok nyelvtana

Arno Delicata, Kovács Júlia

 

E Lény köré csigákból, zsinórokból, tölcsérekből, egyéb felfüggesztett tárgyakból épített különös, lebegő világot Kovács Júlia és Arno Delicata, ami - ahogy ezt bevezetőjében Deme László, a fesztivál másik szervezője elmondta - talán sosem lesz igazán befejezve, mert az alkotók folyamatosan építik tovább. Az eleinte álarcban/arc nélkül látható mozgatók szertartásos lassúsággal végzett mozdulataiból, a felemelkedő-leereszkedő súlyok látványából, a sötétben sűrűn pergő homok surrogásából, a homályos fényutcákban a parányi emberalakok felderengő képéből és a Lény talányosan derűs tekintetéből különös, meditatív előadás bontakozott ki.

 

 

Figura Ex Machina

 

Előadja: Sarkadi Bence

 

 

Emlősök nyelvtana

 

 

Előadja: Kovács Júlia, Arno Delicata

Hang: T. Bali (I.O.N.)


Helyszín: Sirály